Certificeringen

MP-Logistics Limited is een geregistreerde onderneming bij de “Stichting Normering Arbeid” (www.normeringarbeid.nl), is gecertificeerd voor NEN 4400-2 en is aangewezen (met nummer Kiwa/P & V/2012-1232) als een instelling uit hoofde van artikel 14, Wet goederenvervoer over de weg, voor de inzet van tijdelijk personeel in de sector van het professionele goederenvervoer over de weg.

MP Logistics Limited - Logo SNA