Certyfikacja

MP Logistics Limited posiada certyfikat SNA “Stichting Normering Arbeid” (Holenderskie Standardy Pracownicze, www.normeringarbeid.nl) NEN 4400-2 i jest zarejestrowana pod numerem KIWA/P&V/2012-1232.

MP Logistics Limited - Logo SNA